YES ruokintaklinikka

Yksilöllinen ruokinnan suunnittelu varmistaa lemmikkisi hyvinvoinnin

Yliopistollisen eläinsairaalan ruokintaklinikka
Koiran ravintoaineiden tarpeet muuttuvat sen elämänvaiheiden ja käytön mukaan. Yksilöllinen ruokinnan suunnittelu varmistaa lemmikkisi hyvinvoinnin. Eläinravitsemuksen asiantuntija antaa ravitsemusneuvontaa, suunnittelee koirille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Eläinklinikalla toimivien asiantuntijoiden työhön kuuluvat lisäksi eri sairauksien vaatimat ravitsemushoidot.

Klinikkapäivät 2018

pe 26.1.

 

Tarvitaanko eläinlääkärin lähete?
Ruokintaklinikalle voi tulla eläinlääkärin lähetteellä (suositus) tai ajan voi varata suoraan YES:n ajanvarauksesta. Potilaita otetaan vastaan kaikkialta Suomesta – ei vain pääkaupunkiseudulta. Eläinlääkäri on paikalla neuvontakäynnillä. Eläinlääkärin ja ruokinta-asiantuntijan yhteistyö on tärkeää, koska tietyt sairaudet ja ruokintaongelmat ovat yhteydessä toisiinsa. Tiettyjä sairauksia voidaan hoitaa ruokavalion avulla.

Eläinlääkärit ovat kiinnostuneita eläimen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lähete ruokintaklinikalle auttaa eläinlääkäriä pitämään huolta omistajasta ja hänen lemmikistään.

Mitä pitää tehdä ennen neuvontakäyntiä?

Koiran ruokavaliota seurataan ruokapäiväkirjan avulla 7 päivän ajan ennen neuvontakäyntiä. Kaikki koiralle annetut ruuat kirjoitetaan ruokapäiväkirjaan. Ruuan tai raaka-aineen määrä punnitaan tarkasti ja ilmoitetaan grammoina.  Laskennallisessa ruokinnan suunnittelussa ei käytetä tilavuusmittoja. Lisäksi tarvitaan tietoja koiran pidemmän aikavälin ruokintahistoriasta. Niistä on hyötyä ruokintaongelman ratkomisessa ja ruokinnan suunnittelussa erityisesti allergiatapauksissa.

Eläinlääkärin lähete, hoito- ja ruokintahistoria sekä ruokapäiväkirja toimitetaan 5 päivää ennen neuvontakäyntiä Riitta Kempen osoitteeseen: koirakonttori  @   gmail.com.

Ruokintaklinikan yhteydessä kerätään tutkimustietoa koirien ruokinnasta. Ennen ensimmäistä neuvontakäyntiä omistaja voi halutessaan täyttää DOGRISK-tutkimuksen ruokintakyselyn osoitteessa: www.ruokintakysely.fi. Kysely on vapaaehtoinen.

Kuinka varaan neuvontakäynnille ajan?
Voitte varata neuvontakäynnin ajan YES:n pieneläinsairaalan ajanvarauksen numerosta: 02941 57201. Ruokintaklinikka on avoinna kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä perjantaina klo 10-14. Otamme vastaan asiakkaita kaikkialta Suomesta. Klinikkakäynti maksaa 260 euroa, ja se maksetaan eläinsairaalan vastaanottoon.

Mitä neuvontakäynnillä tapahtuu?
Neuvontakäyntiin varataan aikaa 1h. Omistaja tuo 8 h paastolla olleen koiran vastaanotolle, jossa se punnitaan ja sen lihavuuskunto arvioidaan. Jos koira vaatii jatkotutkimuksia, siitä voidaan ottaa veri-, uloste- tai virtsanäyte. Paaston tarpeellisuus voidaan arvioida erikseen ennen käyntiä.

Neuvontakäynnin aikana selvitämme ruokintaongelman taustoja ja käymme läpi asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia hoito- ja ruokintavaihtoehtoja. Koiran pitkän aikavälin ruokintahistoria käydään tarkasti läpi, joten siihen on hyvä varautua etukäteen muistiinpanoin.

Mitä tapahtuu neuvontakäynnin jälkeen?
Ruokintaongelman syyn selvittäminen ja sitä seuraavan laskennallisen ruokintasuunnitelman ja ohjeiden laatiminen vaatii aikaa. Pääosa ruokinnan suunnitteluun kuluvasta työstä tapahtuu asiakkaan klinikkakäynnin jälkeen.

Hoito-ohjelmat ovat erilaisia. Niiden kestoon vaikuttavat omistajan sitoutuminen ja ongelman vakavuus. Omistaja pystyy yleensä seuraamaan ohjeita itsenäisesti ja yksi neuvontakäynti riittää. Ohjausta ja neuvontaa jatketaan käynnin jälkeen etänä yhteisellä työalustalla, sähköpostilla ja/tai puhelimitse. Mikäli asiakas tarvitsee pidempiaikaista intensiiviohjausta, uusintakäynti klinikalle sovitaan 1-2 kk:n päähän.

Ruokintaklinikan asiantuntijat
Klinikkatiimin asiantuntemukseen sisältyvät kotieläinten ravitsemustieteen keskeiset osa-alueet: ravitsemusfysiologia ja aineenvaihdunta, ravinnontarve, rehujen ja raaka-aineiden tuntemus, koostumus ja soveltuvuus eri kotieläinlajeille, rehuteknologia, ravinnon vaikutus eläimen hyvinvointiin ja terveyteen, eläingenetiikka sekä laskennallinen ruokinnan suunnittelu.

Softa

 Diet Check Munich© on koirien ja kissojen ruokavalioiden suunnitteluun ja laskentaan tehty ohjelmisto. Ohjelmaan päivitetään säännöllisesti uudet ruokintanormit ja rehutiedot, jotka vaikuttavat suunnitteluun.

 

Ruokavaliot eri elämänvaiheisiin

Aikuiselle
Pennulle
Tiineelle nartulle
Imettävälle nartulle
Munuaisten vajaatoimintaan
Sydämen vajaatoimintaan
Ikääntyvälle lemmikille
Virtsakivivaivoihin
Diabeteksen hallintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut ominaisuudet

Kasvukäyrät
Histogrammit ravintoaineiden saannista
Reseptien tulostus omistajalle
Kattava rehutaulukko
Säännölliset rehutaulukkopäivitykset
Asiakastietojen hallintotoiminnot
Kielivalinnat (Englanti / Saksa)